, ­ .

(. 2.56) ­ . ­ (1-4 2-3 ).

mem3-317 (ZAZ Lanos 1,4i), 10.3, , -307 (Daewoo Sens 1,3i) ( ­ 42.3705 52.3705) ­ ( 19005270).

Daewoo Sens ­ ( ), .. , .

­, .


, .
.